Документи

Статут комунального закладу "Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області"

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Сертифікат про акредитацію освітніх програм

Річний звіт про діяльність закладу

Правила прийому до закладу

Інформація

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад  закладу згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Перелік освітніх компонентів, визначених освітніми програмами

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова освітнього процесу

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Перелік додаткових освітніх послуг

Якщо заклад освіти отримує публічні кошти

Кошторис і фінасовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів

Кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством (грудень 2016, вересень 2017, листопад 2017)

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога